Given Names and Surnames in Greece

Most Common Surnames In Greece

Most Common Given Names In Greece

Random Names in Greece by Name Generator

Vasiliki Papadimitriou
Sotiria Anagnostou
Magdalini Konstantinou
Kalliopi Georgiadou
Argyro Paraskevopoulos
Zoi Panagiotidis
Kyriaki Papavasileiou
Despoina Konstantinidis
Foteini Triantafyllou
Maria Giannakopoulos
Georgios Mylonas
Efstratios Papavasileiou
Vasileios Chatzis
Alexandros Athanasiadis
Michail Papaioannou
Evangelos Panagiotou
Dimitrios Papadimitriou
Spyridon Dimitriou
Petros Nikolaidis
Ioannis Panagopoulos

By Region


Closest Countries to Greece by Given Names

    index: 1x 0.049354076385498s
fmsppl-page-output: 1x 0.038901090621948s
t_/pages/worldnames/country-home: 1x 0.038838863372803s
t_/common/header: 1x 0.015985012054443s
router_page: 1x 0.0086300373077393s
t_/common/head: 1x 0.0082590579986572s
head-tags: 1x 0.0081789493560791s
t_/common/footer: 1x 0.00072288513183594s
t_/common/searcher-result: 1x 3.504753112793E-5s
----- END OF DUMP (2023-12-09 05:29:12)  -----