Given Names and Surnames in Greece

Most Common Surnames In Greece

Most Common Given Names In Greece

Random Names in Greece by Name Generator

Vasiliki Papadimitriou
Sotiria Anagnostou
Magdalini Konstantinou
Kalliopi Georgiadou
Argyro Paraskevopoulos
Zoi Panagiotidis
Kyriaki Papavasileiou
Despoina Konstantinidis
Foteini Triantafyllou
Maria Giannakopoulos
Georgios Mylonas
Efstratios Papavasileiou
Vasileios Chatzis
Alexandros Athanasiadis
Michail Papaioannou
Evangelos Panagiotou
Dimitrios Papadimitriou
Spyridon Dimitriou
Petros Nikolaidis
Ioannis Panagopoulos

By Region


Closest Countries to Greece by Given Names

    index: 1x 0.031327962875366s
fmsppl-page-output: 1x 0.021917104721069s
t_/pages/worldnames/country-home: 1x 0.021888971328735s
t_/common/header: 1x 0.0095570087432861s
router_page: 1x 0.0051758289337158s
t_/common/head: 1x 0.0048041343688965s
head-tags: 1x 0.0047750473022461s
t_/common/footer: 1x 0.0004580020904541s
t_/common/searcher-result: 1x 4.4107437133789E-5s
----- END OF DUMP (2023-05-29 20:55:05)  -----