Given Names and Surnames in Cyprus

Most Common Surnames In Cyprus

Most Common Given Names In Cyprus

Random Names in Cyprus by Name Generator

Christina Panayi
Panagiota Georgiou
Andri Gregoriou
Eleni Socratous
Maria Charalambous
Katerina Elia
Xenia Ioannou
Georgia Solomou
Andriani Petrou
Anna Philippou
Marios Kyriakou
Michalakis Kyriakides
Paraskevi Christodoulou
Georgios Michaelidou
George Herodotou
Costas Soteriou
Nicos Sophocleous
Andreas Panteli
Antonis Ioannou
Constantinos Leonidou

By Region


Closest Countries to Cyprus by Given Names

    index: 1x 0.031168937683105s
fmsppl-page-output: 1x 0.024682998657227s
t_/pages/worldnames/country-home: 1x 0.024648904800415s
t_/common/header: 1x 0.012187957763672s
t_/common/head: 1x 0.0059959888458252s
head-tags: 1x 0.0059499740600586s
router_page: 1x 0.0053040981292725s
t_/common/footer: 1x 0.00054597854614258s
t_/common/searcher-result: 1x 4.2915344238281E-5s
----- END OF DUMP (2023-09-26 16:33:09)  -----